ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

هنر مبارزه نزد ایرانیان هست و بس

 Ялдо توسط Ялдо 2 ماه پیش

سبک جدید مبارزه با سلاح سرد و دفاع شخصی ایرانی

comment