ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

play نوای نی قشقایی

542 بازدید | 9 ماه پیش | بایداق

play موسیقی

39 بازدید | 11 ماه پیش | moeinmm

play موسیقی

36 بازدید | 5 ماه پیش | sayed

موسیقی قشقایی

بایداق توسط بایداق 9 ماه پیش

همخوانی موسیقی قشقایی

comment