تصویر زیبای مهر مادر و فرزندی در گوسفندها

توسط MIT 2 ماه پیش

رسیدن گوسفندهای مادر به بره هایشان بعد از یک روز چرا یکی از زیباترین صحنه های طبیعت

comment