ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

میدونید دمای نیتروژن مایع چند درجه است؟؛)

توسط picopry 1 سال پیش

Don't Put Basketball in Liquid Nitrogen Credit : CrazyRussianHacker میدونید دمای نیتروژن مایع چند درجه است؟؛)

comment