مصادره نخستین فیلم مهران احمدی در مقام کارگردانی است، نویسندگی علی فرقانی و تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی محصول سال ۱۳۹۶ است. «مصادره» یک کمدی قصه گو است. دانلود در سایت و کانال ما https://goo.gl/2rzKMz https://t.me/pinkdownloadcom مصادره نخستین فیلم مهران احمدی در مقام کارگردانی است، نویسندگی علی فرقانی و تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی محصول سال ۱۳۹۶ است. «مصادره» یک کمدی قصه گو است. دانلود در سایت و کانال ما https://goo.gl/2rzKMz https://t.me/pinkdownloadcom

comment