ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

رشیدپور:اینا برا شما گرونیه برا ما خاطره است

توسط Made In Iran 8 ماه پیش

کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی سالهای قبل؛ این گرونی ها برای شما گرونیه! برای ما خاطره ست/ یک شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم ثروت سرمایه داران سه برابر شده بود!!

comment