ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

شوخی احمقانه آرایشگر با یک پسر بچه

توسط کلیک کن 2 هفته پیش

آرایشگر با استفاده از خون مصنوعی و یک گوش سیلیکونی شوک بزرگی به پسر نوجوان وارد می‌کند. او که در حال کوتاه کردن موی نوجوان است به او می‌گوید تکان نخورد چون تیغ دستگاه بسیار تیز است. ولی چند لحظه بعد با ریختن خون مصنوعی روی سر او و نشان دادن گوش مصنوعی طوری وانمود می‌کند که اتفاق بدی افتاده است. پسر وحشت‌زده با استیصال مادرش را صدا می‌کند ولی کاری از پیش نمی‌برد. آرایشگر بعد از چند دقیقه شوخی را لو می‌دهد و خیال پسر نوجوان که به شدت ترسیده بود راحت می‌شود.

comment