روند رو به شد استفاده از مواد پلاستيکی و بطور خاص پلی اتيلن خام در صنعت تولیدات پلیمری مرهون خواص و مشخصات مواد و کاربردهای آن می باشد که باعث شده است در مدت زمان کوتاهی که از عمر آن می گذرد از پيشرفت چشمگيری در توليد و ميزان کاری در صنايع مختلف را شاهد باشد .

comment