جشن کارکنان سیمان شمال-قسمت اول

توسط سروش سیری 6 ماه پیش

جشن کارکنان سیمان شمال که اسفند 96 در محل کارخانه سیمان شمال برگزار گردید

comment