علف کش بتانال مکس ایکس پرو به عنوان یک علف کش تماسی دسته بندی می شود و به صورت پس رویشی برای کنترل علف های هرز پهن برگ و چمنی مزارع چغندرقند استفاده می شود.این علف کش یک محصول پیشرفته از شرکت بایر می باشد که به طور موثری علف های هرز را از بین می برد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment