علف کش تضمینی هاترا یک علف کش ترکیبی می باشد که از طریق تماسی و پسماندی،علف های هرز مزارع گندم را از بین می برد.این علف کش روی بسیاری از گونه های علف های هرز از جمله علف چمنی،جو دوسر وحشی،تلخه، بابونه و ... موثر بوده و تاثیر خود را از طریق برگ و ریشه علف های هرز اعمال می کند. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment