قارچ کش بسیار قوی و تضمینی جاونت که یک قارچ کش خارجی با عملکرد استثنایی است،برای کنترل بیماری برگ و خوشه در (تمامی گونه های صنعتی) گندم زمستانه و بهاره، گندم دوروم، چاودار، تریتیکاله و جوی زمستانه و بهاره به کار می رود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment