آموزش مبحث شناخت حرکت در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پور رضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است شماره تماس. ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶ www.hamyorphysic.ir

comment