ترک اعتیاد دکتر علوی اهواز

کلید اسرار توسط کلید اسرار 5 ماه پیش

ترکیبات گیاهی و عربی بیشتر داروهای گیاهی مشخص نیست و به دلیل نداشتن تناسب در میزان و زمان مصرف داروها ، مصرف کننده را دچار مسمومیت دارویی ، سرگیجه انسداد رگ ، بیماری های تنفسی ، قلبی و عروقی میکند . دکتر « عباس عطار » افزود : در این بین برخی عطارها بدون مطالعه و آگاهی در باره سابقه بیماری فرد معتاد اقدام به تجویز دارو برای ترک اعتیاد می‌کنند و این در حالی است که دسته از داروها که مشخص نیست از چه موادی تشکیل شده است . میتواند افرادی که بیماری ندارند ، نیز مشکل ساز باشد

comment