هوش هیجانی چیست و واقعا چه کاربردی در زندگی روزمره دارد؟ اهمیت هوش هیجانی و کابردهای آن در این ویدئو به تفصیل توضیح داده شده اند. جعبه ابزار ذهنی http://mindtoolbox.ir

comment