این ویدئو با عنوان فیلم حمله راهزنان به محموله چادرهای زلزله زدگان در تلگرام منتشر شده.

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

این ویدئو با عنوان فیلم حمله راهزنان به محموله چادرهای زلزله زدگان در تلگرام منتشر شده.

comment