این ویدئو با عنوان فیلم حمله راهزنان به محموله چادرهای زلزله زدگان در تلگرام منتشر شده.

صادق خان توسط صادق خان 8 ماه پیش

این ویدئو با عنوان فیلم حمله راهزنان به محموله چادرهای زلزله زدگان در تلگرام منتشر شده.

comment