این ویدئو با عنوان فیلم حمله راهزنان به محموله چادرهای زلزله زدگان در تلگرام منتشر شده.

صادق خان توسط صادق خان 11 ماه پیش

این ویدئو با عنوان فیلم حمله راهزنان به محموله چادرهای زلزله زدگان در تلگرام منتشر شده.

comment