عاشقانه های بارانی لقمه در فرنگ

توسط لقمه شو 6 ماه پیش

غم غربت و بارون لقمه رو در فرنگ عاشق کرده...

comment