گفتگوی جنجالی مهران مدیری در رابطه با زلزله بم - ۱۴ سال پیش!

توسط VAHID 1 سال پیش

14 سال پیش هم مهران مدیری........

comment