خنده‌ي بچه‌ها یکی از زیباترین هدیه‌های خدا به انسانه.

comment