با توجه به بافت روستایی و عدم بهسازی خانه های روستایی، شغل کشاورزی، دامپروری و باغداری و گسترش ساخت و ساز در مناطق شهری و همچنین منطقه گردشگری سطح تماس جامعه انسانی با حیات وحش افزایش یافته و اثر متقابل این تماس ها موجب بالا رفتن احتمال برخورد انسان و عقرب شده و افزایش موارد عقرب گزیدگی را در پی خواهد داشت. بدیهی است که آگاهی از گونه های موجود و شناخت گونه های خطرناک هر منطقه از اصول اساسی مدیریت مبارزه و درمان عقرب گزیدگی خواهد شد. آریا سم بهترین سموم خارجی را با بالاترین کیفیت و ضمانت در اختیار شما قرار می دهد تا از شر این موجودات خطرناک و سمی خلاص شوید. تماس با ما: 09145562020 04432251817 www.ariasam.com

comment