پرویز پرستویی در مصاحبه ای که در تاریخ 16 دی ماه 96 با فریدون جیرانی در برنامه زنده سی و پنج داشت در رابطه با این فیلم و دلبستگی هایی و دلخوری هایی که نسبت به داستان این فیلم داشت صحبت داشت.

comment