این ربات الهام گرفته از آواتار با استفاده از تقلید از خلبان انسانی حرکت می کند

comment