طرح جابر بن حیان

پرسش مهر توسط پرسش مهر 11 ماه پیش
طنز

برای دانلود این محصول لینکی که در قسمت اطلاعات ویدیو است را در مرورگر خود کپی کنید http://bit.ly/2Fhy8Fv طرح جابر بن حیان دانلود بهترین و قوی ترین نمونه ها در فضای آموزشی طرح جابر بن حیان دانلود بهترین و قوی ترین نمونه ها در فضای آموزشی در واقع بهترین نمونه ای از تدوین طرح جابربن حیان می باشد نقش گردش های مدرسه ای در طرح جابربن حیان گردش های مدرسه می تواند بسیار لذت بخش و به یادماندنی باشد ولی برای معلم مسئولیت های سنگینی را به همراه می آورد و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد . باید از مقررات و رهنمودهای مدرسه و مقامات آموزشی محلی در ارتباط با گردش بردن دانش آموزان اطلاعات کافی داشت و دقیقأ این دستورات را به طور عملی انجام داد . شرایط گردش های مدرسه ای در طرح جابربن حیان مطمئن شوید که فرم های اجازه والدین از قبل به خوبی برای آنها ارسال شده است . تمام پاسخ های آنها را به دقت جمع آوری کنید .خلاصه ای از جزئیات گردش در راستای آشنایی با طرح جابر را در اختیار دانش آموزان (و والدین آنها ) قراردهید . در این جزئیات باید زمان و مکان گردش در راستای آشنایی با طرح جابر و نیز شماره تلفن برای مواقع اضطراری قید شود ، بعلاوه مکان هایی را که احتمالأ افراد از هم جدا می شوند مشخص کنید . برنامه های بازدید را طوری برنامه ریزی کنید که دانش آموزان کاملأ مشغول به انجام فعالیت های سازنده باشند . تعلیمات از هم گسیخته طرح جابربن حیان تعلیمات از هم گسیخته منجر به رفتارهای از هم گسیخته خواهد شد . می توان با استفاده از پرسشنامه، لیست های حضور و غیاب و تکالیف آموزشی ( نه البته فقط نوشتاری) به تمرکز فعالیت های دانش آموزان کمک کرد . در اجرای طرح جابربن حیان مطمئن شوید که دانش آموزان را گم نخواهید کرد دائمأ دانش آموزان را شمارش کنید و مسئولیت گروه های کوچک را به همکاران یا هر کدام از والدین کمکی همراه واگذار کنید . هرگز اجازه ندهید که دانش آموزان بدون آنکه بر آنها نظارت شود، در اطراف پرسه بزنند مطمئن شوید که دانش آموزان قبل از شروع گردش در راستای آشنایی با طرح جابر با استاندارد های رفتاری آشنا شده اند . همراه خود یک بسته اضطراری مخصوص گردش در راستای آشنایی با طرح جابر داشته باشید این بسته شامل تجهیزات کمک های اولیه ، پارچه ، سطل ، انواع پاک کننده ها ، کیف و غیره می شود . در ضمن می توانید تعدادی خودکار ،ورقه و هر چیز دیگری که فکر می کنید برای چنین گردش در راستای آشنایی با طرح جابری لازم است با خود بر دارید .از آنچه که دانش آموزان می توانند با خود به همراه آورند ، آنها را مطلع کنید . این شامل لباس مناسب و هر نوع وسیله مورد نیاز آنها می باشد ، در ضمن آنها را در مورد چگونگی سرگرمی ها و میزان و مقدار پولی که می توانند خرج کنند ، مطلع نمایید . فعالیت های گردشی در راستای طرح جابربن حیان از فعالیت هایی در هنگام گردش در راستای آشنایی با طرح جابر استفاده کنید که مرتبط با چیزهایی باشد که دانش آموزان در کلاس درس فرا گرفته اند . در صورت استفاده از تکالیف درسی ، دانش آموزان می توانند در آن شرایط به مقایسه استنتاجات خود بپردازند . هر وقت که مناسب بود ، عکس ها ، نقشه ها ، تصاویر و عملکردهای دانش آموزان را به نمایش بگذارید تا بعد از اتمام گردش در راستای آشنایی با طرح جابر خاطره آن به خوبی حفظ گردد. بازدید از موزه ها و نمایشگاهها در راستای طرح جابربن حیان بازدید از موزه ها و نمایشگاهها در راستای طرح جابربن حیان می تواند برای دانش آموزان تجربه یادگیری مؤثری باشد ولی آنها فقط هنگامی کارآیی خوبی دارند که به خوبی تدارک دیده شده باشند . باید به بازدید از موزه ها و نمایشگاهها به عنوان یک موضوع مهم و محوری نگریسته شود ، نه یک موضوع فرعی و فوق برنامه ای . زیرا دانش آموزان در زمان بازدید قادرند در ارتباط با آنچه در کلاس درس فرا گرفته اند ، نمونه ها و الگوهای خوبی را به طور واقعی مشاهده کنند . انگیزه فوق العاده گردش در بیرون از مدرسه و نیز انگیزه های موجود در محیط پیرامون می تواند مزیت های خارق العاده به همراه داشته باشند .قبلأ از موزه و نمایشگاهها دیدن کنید و مشخص کنید که از دانش آموزان انتظار می رود در طول این گردش در راستای آشنایی با طرح جابر بدنبال چه دستاوردهایی باشند .چنین بازدید هایی می تواند بخش اعظم مطالب درسی بیان شده در کلاس را پوشش دهد . همچنین می تواند به عنوان یک پروژه فرعی در برنامه درسی مطرح شود . اهداف بازدید باید با رشته تحصیلی دانش آموزان مرتبط باشد . در ضمن در صورت امکان براساس بازدید انجام شده آزمون یا تکالیفی را برای دانش آموزان مطرح نمایید . طرح جابربن حیان قبل از بازدید از قبل ، بازدید خود را از موزه ها ، رزرو کنید و در مورد استفاده از امکانات اجتماعی آنجا با متصدی آموزشی مربوطه بحث و گفتگو نمایید .با او راجع به وقت و زمان و نیز چگونگی دریافت کمک های ویژه صحبت کنید قبل از بازدید دانش آموزان را برای آنچه که قرار است انجام دهند یا مشاهده کنند ، مهیا کنید . در صورت امکان از نمایشگاه ، اسلایدها و تصاویری تهیه نمایید و از قبل برای ایجاد انگیزه برای دانش آموزان آنها را پخش کنید . گاهی اوقات شیوه ارائه یک موزه به گونه ای است که احتمالأ دانش آموزان جوان ممکن است دچار ترس شوند یا برای آنها کسل کننده بنظر برسد .بنابراین لازم است دانش آموزان از اهداف و دلایل بازدید مطلع باشند و چگونگی ارتباط آن را با برنامه درسی خود بدانند . وقت کافی برای انجام کار طرح جابربن حیان امور عملی می تواند شامل تحقیق و ثبت و ضبط امور و یا طراحی گردد. اگر دانش آموزان را به حال خود رها سازید ، آنها مطمئنأ به طور سرسری از موزه بازدید خواهند نمود . از طرف دیگر استفاده بیش از حد از آزمون ها و پرسشنامه ها باعث می شود که دانش آموزان فقط در پی کشف پاسخ به سئوالات باشند و فرصت کشف و خلاقیت فردی از آنها سلب گردد . در بسیاری از موزه ها اتاق یا سالت مخصوصی برای صرف غذا وجود دارد که دانش آموزان می توانند از آن استفاده کنند و در آنجا غذای آماده صرف کنند و یا استراحت کنند و علاوه بر اینها به انجام امور تکمیلی مشغول گردند . هنگامی که موارد بازدید زیاد است ، کلاس را به گروه های کوچک تقسیم کنید تا بتوانید قسمت های مختلف موزه را به تفصیل مورد بازدید قرار دهند و سپس مشاهدات خود را برای بقیه همکلاسی های خود گزارش نمایند . از دانش آموزان بخواهید که با دید نقادانه به آنچه که به نمایش گذاشته شده است ، نگاه کنند . برای مثال آیا به افراد بازدید کننده از نمایشگاه توضیحات کافی داده می شود ؟ آیا اقلام موجود در نمایشگاه به روشنی و با نظم و ترتیب و به طور جذاب ارائه شده اند ؟ بعد از اتمام بازدید شما می توانید از دانش آموزان دعوت کنید که یک نمایشگاه کوچک در مدرسه برگزار کنند تا دیگر دانش آموزان بتوانند از دستاوردهای آنها بهرمند شوند . برنامه های طرح جابربن حیان در صورت امکان برنامه ای ترتیب دهید که در آن از توضیحات یکی از متخصصین موزه در مورد اقلام نمایشی استفاده کنید . استفاده از یک سخنران جدید و یا یک فرد متخصص و ماهر در یک حوزه ، در قیاس با معلم که از نظر ظاهر برای دانش آموزان تکراری است ، می تواند تأثیر بیشتری را روی دانش آموزان برجای بگذارند . در صورت امکان شرایطی را فراهم کنید که دانش آموزان بتوانند بعضی از اقلام نمایشی را که ارزش کمتری دارند ، مورد بررسی قرار دهند و آنها را با دست لمس کنند . این کار باعث می شود که دانش آموزان نسبت به بازدید کنندگان عادی ، با حس تخصصی تر به موزه نگاه کنند . آنها می توانند از موارد موجود شکل و طرح تهیه کنند و یادداشت های مفصل تری از اقلام نمایشگاه تهیه کنند . هنگامی که کار تکمیلی در مدرسه انجام گردید ، از دانش آموزان بخواهید آنچه را که انجام داده اند ، برای دانش آموزان دیگر به نمایش بگذارند . البته برای انجام این کار باید فنون برگزاری نمایشگاه و چگونگی ارائه اقلام نمایشی را که در طی بازدید خود از نمایشگاه فرا گرفته اند مورد استفاده قرار دهند و آنها را مد نظر داشته باشند . پشتیبانی از یادگیری دانش آموزان در راستای طرح جابربن حیان کمک به دانش آموزانی که به خوبی قادر به خواندن نمی باشد . کمک به دانش آموزانی که در درس ریاضی مشکل دارند . کمک به دانش آموزان در یادگیری به کمک یکدیگر مساعدن دانش آموزان برای مرور مؤثر دروس راهنمایی دانش آموزان برای قبول شدن در امتحانات هدایت دانش آموزان به منظور خلاق نمودن آنها مساعدت دانش آموزان برای نگارش مقالات کمک به دانش آموزان از نظر دانش آموزان ، اگر کسی نتواند به خوبی اطرافیان خود قادر به خواندن باشد ، به مصیبتی بزرگ گرفتار گشته است . علی الخصوص این که در یک نظام آموزشی ، قسمت اعظم ارزیابی مبتنی بر توانایی ها و مهارت های دانش آموزان در خواندن و نوشتن می باشد . توصیه های زیر ممکن است در بهبود تعادل لازم در این زمینه سودمند باشد . مطالب در راستای طرح جابربن حیان هنگامی که برای دانش آموزان تکالیفی را طرح می کنید علاوه بر این که آنها را چاپ می کنید یا می نویسید ، باید به طور شفاهی آنها را بیان بکنید . به دانش آموزان توضیح دهید که آنها در صورت تمایل می توانند دوباره جزئیات تکلیف را از شما بشنوند . افرادی را که نیازمند کمک هستند ، شناسایی کنید دانش آموزانی را که واقعأ در مهارت خواندن مشکل دارند ، شناسایی کنید . افرادی را که صرفأ برای کمک ویژه به این قبیل دانش آموزان تربیت شده اند برای کمک به این گروه از دانش آموزان دعوت کنید . در استفاده از نوع زبان دقت کنید هر جا که امکان داشته باشد ، در تکالیف نوشتاری و راهنمایی های خود از جملات و عبارات کوتاه استفاده کنید . شکل خواندن دانش آموزان بیشتر مربوط به ناتوانی دانش آموزان در فهم و تعبیر دستورات آموزشی پیچیده است . توجه کنید که در استفاده از لغات تخصصی در ارتباط با موضوع باید دقت کنید ، زیرا ممکن است برای دانش آموزانی که با این عبارات آشنایی ندارند، مشکل ساز شود . https://arakedu1.ir/downloads/category/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1/

comment