گوینده : محمد برات زاده گوینده تخصصی تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک ، فیلم مستند ، کتاب صوتی و نریشن تلفن جهت سفارش http:www.goyane.ir 09151038606

comment