توضیح وسایل جانبی مورد نیاز در ماساژ

شهر ماساژ توسط شهر ماساژ 3 ماه پیش

در این کلیپ انواع لوازم مورد نیاز برای ماساژ از جمله: سنگ ، شمع و.... توضیح داده شده استhttps://t.me/massage_city

comment