حالا منو نبینید کلی خواستگار دارم، واسه شما خواستگار معتاد و قاچاقچی هم اومد بله بگید.

comment