سلام شیشه یا کریستال جزء مواد مخدر صنعتی می باشد. بسیار خطرناک و بسیار توهم زا. فقط کافیست یک بار آن را مصرف کنید تا به آن اعتیاد پیدا کنید. لطفا مراقب خود و خانواده خود باشید. گام کلینیک مرکز تخصصی روانپزشکی،ترک اعتیاد و نوروفیدبک

comment