🎥 پسر ۱۰ ساله ایرانی که مخترع و طراح مفهومی خودروست و شرکت تسلا و ولوو دنبال او هستند. حسین ۱۵ اختراع و مشاور سخنگوی دولت است و به‌جای مدرسه‌رفتن در دانشگاه تدریس می‌کند.

توسط Pyxo 2 سال پیش

🎥 پسر ۱۰ ساله ایرانی که مخترع و طراح مفهومی خودروست و شرکت تسلا و ولوو دنبال او هستند. حسین ۱۵ اختراع و مشاور سخنگوی دولت است و به‌جای مدرسه‌رفتن در دانشگاه تدریس می‌کند.

comment