آموزش ساخت فرم جستجوی پیشرفته در اکسس

توسط آفیس باز 4 ماه پیش

در آموزش تکمیلی که در سایت Officebaz.ir رائه شده است تکنیکهای مختلف جستجو در اکسس و همچنین ساخت فرم پیشرفته جستجو بررسی شده است

comment