مردی که می خواست شکیرا خواننده شود

توسط nassim 11 ماه پیش

مردی ادای شکیرا را در می آورد و از طرف دیگه نگاه مردم عادی به او در خیابان و مترو است.

comment