عید سعید مبعث رسول حضرت اکرم را تبریک تسلیت میگم :))

توسط آبان 11 ماه پیش

عید سعید مبعث را تبریک تسلیت میگم :)) مصاحبه با فردی که کلمات را اشتباها به زبان می آورد

comment