چگونه «سیستم هشدار لرزه‌ای مکزیک» جان میلیون‌ها مکزیکی را در زلزله‌های ۷ و ۸ ریشتری نجات داد ؟.

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

چگونه «سیستم هشدار لرزه‌ای مکزیک» جان میلیون‌ها مکزیکی را در زلزله‌های ۷ و ۸ ریشتری نجات داد ؟.

comment