دانلود pdf رمان بیگانه البر کامو دانلود pdf رمان بیگانه البر کامو بیگانه «آلبر کامو»، نویسنده توانا و فیلسوف نامی فرانسوى است که همچون «ژان پل سارتر»، از روشنگران مکتب «اگزیستانسیالیسم» به شمار می رود. او در سال ۱۹۵۷ و در سن ۴۴ سالگى، موفق به دریافت جایزه نوبل ادبى شد. یکی آثار معروف او کتاب بیگانه است. ژان پل سارتر فیلسوف و نویسنده فرانسوی در مقدمه‌ای می‌نویسد: بیگانه اثر کامو تازه از چاپ بیرون آمده بود کهتوجه زیادی را به خود جلب کرد. این مطلب تکرار میشد که این اثر «بهترین کتابی است کهاز متارکه جنگ تاکنون منتشر شده». در میان آثار ادبی عصر ما این داستان، خودش هم یک بیگانه است.دانلود pdf رمان بیگانه البر کامو داستان از آن سوی سرحد برای ما آمده است، از آن سوی دریا؛ و برای ما از آفتاب، و از بهار خشن و بی سبزه آنجا سخن می‌راند؛ دانلود pdf رمان بیگانه البر کامو ولی در مقابل این بذل و بخشش؛ داستان به اندازه کافی مبهم و دو پهلو است: چگونه باید قهرمان این داستان را درک کرد که فردای مرگ مادرش «حمام دریا می‌گیرد، رابطه نامشروع با یک زن را شروع می‌کند و برای اینکه بخندد به تماشای یک فیلم خنده دار می‌رود.» و یک عرب را «به علت آفتاب» می‌کشد و در شب اعدامش در عین حال که ادعا می‌کند «شادمان است و باز هم شاد خواهد بود.» آرزو می‌کند که عده تماشاچی‌ها در اطراف چوبه دارش هر چه زیادتر باشد تا «او را به فریادهای خشم و غضب خود پیشواز کنند» دانلود pdf رمان بیگانه البر کامو دانلود pdf رمان بیگانه البر کامو

comment