گفتگوی شنیدنی با هوشنگ مرادی کرمانی/خاطرات تکان دهنده کودکی/از مرگ مادر تا جنون پدر

محمد حسینی توسط محمد حسینی 1 سال پیش

گفتگوی شنیدنی با هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده قصه‌های مجید در برنامه هزار داستان با اجرای محمدرضا شهیدی‌فرد خاطرات تکان دهنده کودکی/از مرگ مادر تا جنون پدر هوشنگ مرادی کرمانی: قبول کنیم من از راه نوشتن نان میخورماما هرگز برای نان خودم را نفروختمچیزی نشدم که ان طور نبودم

comment