6750متر زمین / 5450متر مسقف / 2150متر سالن تولید کف و دیوار سنگ / 650متر دفتری / الباقی انبار / دارای 400 آمپر / گاز صنعتی / آب شهرک

comment