اعتراض حامد کاويانپور به مجري بعد حمله دوباره به علي دايي به خاطر تحريم صداو سيما

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 1 هفته پیش

اعتراض حامد کاويانپور به مجري بعد حمله دوباره به علي دايي به خاطر تحريم صداو سيما

comment