كودك ناشنوا

ezrail68 توسط ezrail68 8 ماه پیش

كودكي كه ناشنواست و براي اولين بار صداي مادرش را ميشنود

comment