درخواست رشیدپور از آخوندی وزیرراه

parvane توسط parvane 1 سال پیش

«جان مردم در خطر است، فکری کنید» "پیشاپیش امیدوارم مسئولان تقصیر را به گردن دولت نهم و دهم نیندازند"

comment