حشره کش برقی مجهز به تله چسبی

آفند شیمی توسط آفند شیمی 9 ماه پیش

روش نوین مبارزه با حشرات

comment