روستای شگفت انگیز نایلبند در دل کویر

توسط تور کیش 11 ماه پیش

روستای نایبند، نمونه ای از روستای پلکانی در دل کویر که بام ها و کوچه ها یکی شده اند این روستای شگفت انگیز در استان خراسان جنوبی در جنوب شهرستان طبس و در دامنه کوهستان و مشرف بر کویر لوت واقع شده است ادامه در https://xn----4mcbuhcsd6mvade17j9n.com/naiband-tabas-village-images-and-video/

comment