مصاحبه با آقای بابک حاج عظیم زنجانی استارت آپ موسس و مدیر عامل عصر پردازش سریع

توسط الکام استارز 1 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای حاج عظیم زنجانی استارت آپ موسس و مدیر عامل عصر پردازش سریع

comment