گفتگوی تلفنی حالا خورشید با صاحب آگهی فروش کد ملی

Sara توسط Sara 1 سال پیش

گفتگوی تلفنی حالا خورشید با صاحب آگهی فروش کد ملی: 🔹ترسیدم (!) اما به پول نیاز دارم #اقتصادی

comment