این تو هستی که انتخاب می کنی، پس تصمیم با توست، همین الان انتخاب کن. پس برای خودت کمتر از 3 دقیقه وقت بذار و این ویدئو رو ببین، این تو هستی که انتخاب می کنی روانشناسی/ موفقیت / انگیزه / انگیزش / شروع دوباره/ کام بک/ روانشناسی موفقیت

comment