توام میتونی همین حالا حساب جیبت مدیریت کنی و هزینه هات رو با نیمانیم نصف کنی؛ همین حالا وقتشه که به خانواده بزرگ نیمانیم ملحق بشی😉✌ . .

comment