پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران رخ داد، عراقی ها در منطقه فکه حمله ای را از طریق تنگه بر علیه ایران انجام دادند. دانلود فیلم تنگه ابوغریب https://goo.gl/zMpMnT

comment