دعوای لقمه و زنش سر یه لقمه بچه!

توسط لقمه شو 1 هفته پیش

هرچی مرد بخواد، زن باید بگه چی؟ چشم لقمه چیز زیادی نمی‌خواد که! فقط دلش یه جوجه لقمه می‌خواد

comment