دروازه ورودی قلعه عباسی در مجموعه ربع رشیدی مربوط به دوران صفویه(شاه عباس)

توسط habib7091 7 ماه پیش

دروازه ورودی قلعه عباسی در مجموعه ربع رشیدی مربوط به دوران صفویه(شاه عباس) . اتاق دربان (قاپیچی) و هشتی دروازه مشخص هست. در ضمن کف این قسمت هم برای همون دوران هست.

comment