کلیپ سینمایی «آب را گل نکنیم» خسرو شکیبایی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 10 ماه پیش

در کلیپ حاضر از تصاویر فیلم های ویلایی ها- آواز گنجشک ها- در مسیر تندباد- بی بی چلچله- زندگی و دیگر هیچ- خانه دوست کجاست- گبه- رخساره- پری- بوی کافور، عطر یاس- ندارها- شهر زیبا- بچه های آسمان- بوفالو- نفس- آسمان زرد کم عمق- زیر درختان زیتون- تردید- نهنگ عنبر 2 و جامه دران استفاده شده است.

comment