جالبه بدونید ژاپنی ها به رانندگانی که پشت چراغ قرمز و خطوط عابر پیاده توقف میکنند اینجوری احترام میذارن!.

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

جالبه بدونید ژاپنی ها به رانندگانی که پشت چراغ قرمز و خطوط عابر پیاده توقف میکنند اینجوری احترام میذارن!.

comment